bg_home2.jpg

Cộng đồng MetaVoice

blabla_W_logo.png

Cộng đồng trực tuyến

Show

Cộng đồng nhóm

Party

Nội dung âm thanh short form

Mini

01main_01.jpg

Voice connect Anyone

Kết nối tất cả âm thanh của thế giới, mọi lúc, mọi nơi.

Nơi tất cả những tiếng nói trên thế giới gặp nhau qua những câu chuyện

logo_gradient.png
korean.jpg

​Korea

japan.jpg

Nhật Bản

vietnam.jpg

Việt Nam

taiwan.jpg

Đài loan
(Coming soon)

Partners

Đó là công ty đối tác tạo ra giá trị tốt nhất với blablaENM.

partner01_kakaopage.png
logo_hyundai.png
logo_danal.png
partner03_sparklabs.png
partner05_ibricks.png
partner06_seeso.png
partner07_techm.png
partner02_kakaoenter.png
partner09_factstory.png
partner10_planB.png
Sendbird_Logo_RGB1.png
partner08_soundist.png
 
blablaENM_mint.png

blabla ENM Co, Ltd.
Địa chỉ: Tòa nhà Gangnam, 396 Seocho-daero, Gangnam-gu, Seoul

Người đại diện: Kim Young-jong   Số đăng ký kinh doanh: 485-87-01986   

Hợp tác kinh doanh / quảng cáo: blabla@spotlight101.kr  

© blablaENM Corp.